ዲስካቨር ሚትዩር

ይህ የDiscover Meteor መጸሐፍ የኣማርኛ ቅጂ ነው፤ በዲስካቨር ሚትዩር ማህበረሰብ ተተርጉሞ በCreative Commons Attribution-NonCommercial ፍቃድ በነፃ የተበረከተ ነው።

የይዞታ ሰንጠረዥ

የተተረጎመው መጠን

የመጨረሻ እንቅስቃሴ:

ተርጓሚዎች