የላቁ ስርጭቶች

የጎን ኣሞሌ 13.5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ስለላቅ ያሉ የስርጭት መቀያየሪያዎች በበለጠ ይማሩ።
 • ስርጭቶች እን ደንበኝነቶች ምን ያህል ተለዋዋጭ መሆናቸውን ይመልከቱ።
 • ////

  ስብስቦችን ደጋግሞ ማሰራጨት

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Publishing a collection twice
  Publishing a collection twice
  Meteor.publish('allPosts', function() {
   return Posts.find({}, {fields: {title: true, author: true}});
  });
  
  Meteor.publish('postDetail', function(postId) {
   return Posts.find(postId);
  });
  

  ////

  ////

  ////

  ////

  Meteor.publish('newPosts', function(limit) {
   return Posts.find({}, {sort: {submitted: -1}, limit: limit});
  });
  
  Meteor.publish('bestPosts', function(limit) {
   return Posts.find({}, {sort: {votes: -1, submitted: -1}, limit: limit});
  });
  
  server/publications.js

  Subscribing to a Publication Multiple Times

  ////

  ////

  ////

  Subscribing twice to one publication
  Subscribing twice to one publication

  ////

  Meteor.publish('posts', function(options) {
   return Posts.find({}, options);
  });
  

  ////

  Meteor.subscribe('posts', {submitted: -1, limit: 10});
  Meteor.subscribe('posts', {baseScore: -1, submitted: -1, limit: 10});
  

  ////

  ////

  ብዙ ስብስቦችን በኣንድ ደንበኝነት

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Two collections in one subscription
  Two collections in one subscription
  Meteor.publish('topComments', function(topPostIds) {
   return Comments.find({postId: topPostIds});
  });
  

  ////

  ////

  Meteor.publish('topPosts', function(limit) {
   var sub = this, commentHandles = [], postHandle = null;
  
   // send over the top two comments attached to a single post
   function publishPostComments(postId) {
    var commentsCursor = Comments.find({postId: postId}, {limit: 2});
    commentHandles[post._id] = 
     Meteor.Collection._publishCursor(commentsCursor, sub, 'comments');
   }
  
   postHandle = Posts.find({}, {limit: limit}).observeChanges({
    added: function(id, post) {
     publishPostComments(post._id);
     sub.added('posts', id, post);
    },
    changed: function(id, fields) {
     sub.changed('posts', id, fields);
    },
    removed: function(id) {
     // stop observing changes on the post's comments
     commentHandles[id] && commentHandles[id].stop();
     // delete the post
     sub.removed('posts', id);
    }
   });
  
   sub.ready();
  
   // make sure we clean everything up (note `_publishCursor`
   //  does this for us with the comment observers)
   sub.onStop(function() { postsHandle.stop(); });
  });
  

  ////

  ////

  ////

  የተለያዩ ስብስቦችን ማገናኘት

  ////

  One collection for two subscriptions
  One collection for two subscriptions

  ////

  ////

  ////

  ////

   Meteor.publish('videos', function() {
    var sub = this;
  
    var videosCursor = Resources.find({type: 'video'});
    Meteor.Collection._publishCursor(videosCursor, sub, 'videos');
  
    // _publishCursor doesn't call this for us in case we do this more than once.
    sub.ready();
   });
  

  ////

  ////