የላቀ ቅጽበታዊነት

የጎን ኣሞሌ 11.5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • የሚትዩር ቅጽበታዊ የዊሂብ ምንጮችን መፍጠር ይማሩ።
 • መሰረታዊ የሆነ ኣንድ ቅጽበታዊ የዊሂብ ምንጭ ይፍጠሩ።
 • ዴፕስ(Deps) ከኣንጉላርጄኤስ (AngularJS) ጋር እንዴት እንደሚነፃፀሩ ይመልከቱ።
 • ////

  ////

  ////

  ////

  currentLikeCount = 0;
  Meteor.setInterval(function() {
   var postId;
   if (Meteor.user() && postId = Session.get('currentPostId')) {
    getFacebookLikeCount(Meteor.user(), Posts.find(postId), 
     function(err, count) {
      if (!err)
       currentLikeCount = count;
     });
   }
  }, 5 * 1000);
  

  ////

  Template.postItem.likeCount = function() {
   return currentLikeCount;
  }
  

  ////

  ቅጽበታዊነትን መከታተል፡ ኮምፒውቴሽንስ

  ////

  ////

  ////

  ኣንድን ተላዋዋጭ ወደ ቅጽበታዊ ተግባር መለወጥ

  ////

  var _currentLikeCount = 0;
  var _currentLikeCountListeners = new Deps.Dependency();
  
  currentLikeCount = function() {
   _currentLikeCountListeners.depend();
   return _currentLikeCount;
  }
  
  Meteor.setInterval(function() {
   var postId;
   if (Meteor.user() && postId = Session.get('currentPostId')) {
    getFacebookLikeCount(Meteor.user(), Posts.find(postId), 
     function(err, count) {
      if (!err && count !== _currentLikeCount) {
       _currentLikeCount = count;
       _currentLikeCountListeners.changed();
      }
     });
   }
  }, 5 * 1000);
  

  ////

  ////

  የቅንብር ደንብ ኮምፒውቴሽን እና ዳግም-መሳልን መቆጣጠር

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ዴፕስ እና ከኣንጉላር ሲነፃፀሩ

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  $rootScope.$watch('currentLikeCount', function(likeCount) {
   console.log('Current like count is ' + likeCount);
  });
  

  ////

  ////

  ////

  ////

  Meteor.setInterval(function() {
   getFacebookLikeCount(Meteor.user(), Posts.find(postId), 
    function(err, count) {
     if (!err) {
      $rootScope.currentLikeCount = count;
      $rootScope.$apply();
     }
    });
  }, 5 * 1000);
  

  ////