ፍቀድ እና ከልክል

የጎን ኣሞሌ 8.5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ስለ ፍቀድ እና ከልክል መልሶ-ጥሪዎች ይማሩ።
 • በምን ቅደመተከተል መልሶ-ጥሪዎች እንደሚጠሩ ይረዱ።
 • ////

  ////

  ////

  ////

  ብዙ መልሶ-ጥሪዎች

  ////

  ////

  Note: n/e stands for Not Executed
  Note: n/e stands for Not Executed

  ////

  ////

  ዝግመትን ማካካስ

  ////

  ////

  ////

  የኣገልጋይ-በኩል ፍቃዶች

  ////

  ////

  ከልክልን እንድ መልሶ-ጥሪ መጠቀም

  ////

  Posts.deny({
   update: function(userId, doc, fields, modifier) {
    doc.lastModified = +(new Date());
    return false;
   },
   transform: null
  });
  

  ////

  ////