የሚትዩር ጥቅል መፍጠር

የጎን ኣሞሌ 9.5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • በመትግበሪዎት ውስጥ ይሚገኝ ጥቅል ይጻፉ።
 • ለጥቅሎ ፍተሻዎች ይጻፉ።
 • ወደ ኣትሞስፌር ጥቅሎትን ይልቀቁ።
 • ////

  ////

  ////

  Package.describe({
   summary: "A pattern to display application errors to the user"
  });
  
  Package.on_use(function (api, where) {
   api.use(['minimongo', 'mongo-livedata', 'templating'], 'client');
  
   api.add_files(['errors.js', 'errors_list.html', 'errors_list.js'], 'client');
  
   if (api.export) 
    api.export('Errors');
  });
  
  packages/errors/package.js

  ////

  Errors = {
   // Local (client-only) collection
   collection: new Meteor.Collection(null),
  
   throw: function(message) {
    Errors.collection.insert({message: message, seen: false})
   },
   clearSeen: function() {
    Errors.collection.remove({seen: true});
   }
  };
  
  
  packages/errors/errors.js
  <template name="meteorErrors">
   {{#each errors}}
    {{> meteorError}}
   {{/each}}
  </template>
  
  <template name="meteorError">
   <div class="alert alert-error">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
    {{message}}
   </div>
  </template>
  
  packages/errors/errors_list.html
  Template.meteorErrors.helpers({
   errors: function() {
    return Errors.collection.find();
   }
  });
  
  Template.meteorError.rendered = function() {
   var error = this.data;
   Meteor.defer(function() {
    Errors.collection.update(error._id, {$set: {seen: true}});
   });
  };
  
  packages/errors/errors_list.js

  ከማይክሮስኮፐ ጋር ጥቅሉን መፈተሽ

  ////

  $ rm client/helpers/errors.js
  $ rm client/views/includes/errors.html
  $ rm client/views/includes/errors.js
  
  removing old files on the bash console

  ////

  Router.before(function() { Errors.clearSeen(); });
  
  lib/router.js
   {{> header}}
   {{> meteorErrors}}
  
  client/views/application/layout.html
  Meteor.call('post', post, function(error, id) {
   if (error) {
    // display the error to the user
    Errors.throw(error.reason);
  
  
  client/views/posts/post_submit.js
  Posts.update(currentPostId, {$set: postProperties}, function(error) {
   if (error) {
    // display the error to the user
    Errors.throw(error.reason);
  
  client/views/posts/post_edit.js

  ኣከማች 9-5-1

  Created basic errors package and linked it in.

  ////

  ፍተሻዎችን መጻፍ

  ////

  ////

  Tinytest.add("Errors collection works", function(test) {
   test.equal(Errors.collection.find({}).count(), 0);
  
   Errors.throw('A new error!');
   test.equal(Errors.collection.find({}).count(), 1);
  
   Errors.collection.remove({});
  });
  
  Tinytest.addAsync("Errors template works", function(test, done) { 
   Errors.throw('A new error!');
   test.equal(Errors.collection.find({seen: false}).count(), 1);
  
   // render the template
   OnscreenDiv(Spark.render(function() {
    return Template.meteorErrors();
   }));
  
   // wait a few milliseconds
   Meteor.setTimeout(function() {
    test.equal(Errors.collection.find({seen: false}).count(), 0);
    test.equal(Errors.collection.find({}).count(), 1);
    Errors.clearSeen();
  
    test.equal(Errors.collection.find({seen: true}).count(), 0);
    done();
   }, 500);
  });
  
  packages/errors/errors_tests.js

  ////

  ////

  ////

  Package.on_test(function(api) {
   api.use('errors', 'client');
   api.use(['tinytest', 'test-helpers'], 'client'); 
  
   api.add_files('errors_tests.js', 'client');
  });
  
  packages/errors/package.js

  ኣከማች 9-5-2

  Added tests to the package.

  ////

  $ meteor test-packages errors
  
  Terminal
  Passing all tests
  Passing all tests

  ጥቅሉን መልቀቅ

  ////

  ////

  {
   "name": "errors",
   "description": "A pattern to display application errors to the user",
   "homepage": "https://github.com/tmeasday/meteor-errors",
   "author": "Tom Coleman <tom@thesnail.org>",
   "version": "0.1.0",
   "git": "https://github.com/tmeasday/meteor-errors.git",
   "packages": {
   }
  }
  
  packages/errors/smart.json

  ኣከማች 9-5-3

  Added a smart.json

  ////

  ////

  ////

  $ git init
  $ git add -A
  $ git commit -m "Created Errors Package"
  $ git remote add origin https://github.com/tmeasday/meteor-errors.git
  $ git push origin master
  $ mrt release .
  Done!
  
  Terminal (run from within `packages/errors`)

  ////

  ////

  ////

  $ rm -r packages/errors
  $ mrt add errors
  
  Terminal (run from the top level of the app)

  ኣከማች 9-5-4

  Removed package from development tree.

  ////