ትግበራ

የጎን ኣሞሌ 2.5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • በMeteor.com ላይ እንዴት መተበር እንደምቻ ይረዱ።
 • ሞዱለስ ላይ እንዴት መተግበር እንደምቻ ይረዱ።
 • ሚትዩር ኣፕን በመጠቀም በራሶት ኣገልጋይ ላይ እንዴት መተግበር እንደምቻ ይረዱ።
 • ////

  ////

  ////

  ስለጎን ኣሞሌዎች መግቢያ

  ////

  ////

  ሚትዩር ላይ መትግበር

  ////

  ////

  $ meteor deploy myapp.meteor.com
  

  ////

  ////

  በይለፍ ቃል መጠበቅ

  ////

  $ meteor deploy myapp.meteor.com -p
  

  ////

  ////

  ሞዱለስ ላይ መትግበር

  ////

  ዲሚትዩርኣይዘር

  ////

  ////

  $ npm install -g modulus
  

  ////

  $ modulus login
  

  ////

  $ modulus project create
  

  ////

  ////

  $ modulus env set MONGO_URL "mongodb://<user>:<pass>@mongo.onmodulus.net:27017/<database_name>"
  

  ////

  $ modulus deploy
  

  ////

  ሚትዩር ኣፕ

  ////

  ////

  ////

  ////

  ሚትዩር ኣፕን ያስጀምሩ

  ////

  $ npm install -g mup
  

  ////

  ////

  ////

  $ mkdir ~/microscope-deploy
  $ cd ~/microscope-deploy
  $ mup init
  

  በድሮፕቦክስ ማጋራት

  ////

  ሚትዩር ኣፕን ማቀናበር

  ////

  ////

  ////

  {
   //server authentication info
   "servers": [{
    "host": "hostname",
    "username": "root",
    "password": "password"
    //or pem file (ssh based authentication)
    //"pem": "~/.ssh/id_rsa"
   }],
  
   //install MongoDB in the server
   "setupMongo": true,
  
   //location of app (local directory)
   "app": "/path/to/the/app",
  
   //configure environmental
   "env": {
    "ROOT_URL": "http://supersite.com"
   }
  }
  
  mup.json

  ////

  የኣገልጋይ ማረጋገጫ

  ////

  ////

  ሞንጎዲቢን ማቀናበር

  ////

  ////

  የሚትዩር መተግበሪያ ዱካ

  ////

  የኣካባቢ ተለዋዋጮች

  ////

  ማሰናዳት እና መተግበር

  ////

  $ mup setup
  

  ////

  $ mup deploy
  

  ////

  ምዝገባዎችን ማሳየት

  ////

  $ mup logs -f
  

  ////

  ////