ስህተቶች

9

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • የተሻለ የስህትቶች እና መልዕክቶች ማቀረቢያ ይፍጠሩ።
 • እንዴት `Template.rendered` ተጠቅመው ኣንድ ተጠቃሚ ስህተት ማየቱን ማወቅ እንደሚችሉ ይማሩ።
 • ስህተቶች ኣንዴ ብቻ እንዲታዩ የመንገድ መፈለጊያ ማጣሪያዎች ይጠቀሙ።
 • ////

  ////

  ስለቅርብ ኣካባቢ ስብስቦች መግቢያ

  ////

  ////

  ////

  ////

  // Local (client-only) collection
  Errors = new Meteor.Collection(null);
  
  client/helpers/errors.js

  ////

  throwError = function(message) {
   Errors.insert({message: message})
  }
  
  client/helpers/errors.js

  ////

  ስህተቶችን ማሳየት

  ////

  <template name="layout">
   <div class="container">
    {{> header}}
    {{> errors}}
    <div id="main" class="row-fluid">
     {{yield}}
    </div>
   </div>
  </template>
  
  client/views/application/layout.html

  ////

  <template name="errors">
   <div class="errors row-fluid">
    {{#each errors}}
     {{> error}}
    {{/each}}
   </div>
  </template>
  
  <template name="error">
   <div class="alert alert-error">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
    {{message}}
   </div>
  </template>
  
  client/views/includes/errors.html

  መንታ ቅንብር ደንቦች

  ////

  ////

  ////

  Template.errors.helpers({
   errors: function() {
    return Errors.find();
   }
  });
  
  client/views/includes/errors.js

  ኣከማች 9-1

  Basic error reporting.

  ስህተቶችን መፍጠር

  ////

  ////

  Template.postSubmit.events({
   'submit form': function(e) {
    e.preventDefault();
  
    var post = {
     url: $(e.target).find('[name=url]').val(),
     title: $(e.target).find('[name=title]').val(),
     message: $(e.target).find('[name=message]').val()
    }
  
    Meteor.call('post', post, function(error, id) {
     if (error) {
      // display the error to the user
      throwError(error.reason);
  
      if (error.error === 302)
       Router.go('postPage', {_id: error.details})
     } else {
      Router.go('postPage', {_id: id});
     }
    });
   }
  });
  
  client/views/posts/post_submit.js

  ኣከማች 9-2

  Actually use the error reporting.

  ////

  Triggering an error
  Triggering an error

  ስህተቶችን ማጥራት

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  // Local (client-only) collection
  Errors = new Meteor.Collection(null);
  
  throwError = function(message) {
   Errors.insert({message: message, seen: false})
  }
  
  clearErrors = function() {
   Errors.remove({seen: true});
  }
  
  client/helpers/errors.js

  ////

  // ...
  
  Router.before(requireLogin, {only: 'postSubmit'})
  Router.before(function() { clearErrors() });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Template.errors.helpers({
   errors: function() {
    return Errors.find();
   }
  });
  
  Template.error.rendered = function() {
   var error = this.data;
   Meteor.defer(function() {
    Errors.update(error._id, {$set: {seen: true}});
   });
  };
  
  client/views/includes/errors.js

  ኣከማች 9-3

  Monitor which errors have been seen, and clear on routing.

  ////

  ////

  rendered መልሶ-ጥሪ

  ////

  ////