ማስታወቂያዎች

11

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ለተጠቃሚዎች ስለሌሎች ተጠቃሚዎች እንቅስቃሴ ለማወቅ የማስታውቂያዎች ስብስብ ይጨምሩ።
 • ለኣንድ ለተወሰነ ተጠቃሚ የሚመለከቱን ማስታወቂያዎች ብች ማካፈል ይማሩ።
 • ስለሚትዩር ስርጭቶች እና ደምበኝነቶች በበለጠ ይማሩ።
 • ////

  ////

  ////

  ማስታወቂያዎችን መፍጠር

  ////

  ////

  Notifications = new Meteor.Collection('notifications');
  
  Notifications.allow({
   update: ownsDocument
  });
  
  createCommentNotification = function(comment) {
   var post = Posts.findOne(comment.postId);
   if (comment.userId !== post.userId) {
    Notifications.insert({
     userId: post.userId,
     postId: post._id,
     commentId: comment._id,
     commenterName: comment.author,
     read: false
    });
   }
  };
  
  collections/notifications.js

  ////

  ////

  ////

  Comments = new Meteor.Collection('comments');
  
  Meteor.methods({
   comment: function(commentAttributes) {
  
    // [...]
  
    // create the comment, save the id
    comment._id = Comments.insert(comment);
  
    // now create a notification, informing the user that there's been a comment
    createCommentNotification(comment);
  
    return comment._id;
   }
  });
  
  collections/comments.js

  ////

  // [...]
  
  Meteor.publish('notifications', function() {
   return Notifications.find();
  });
  
  server/publications.js
  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   waitOn: function() { 
    return [Meteor.subscribe('posts'), Meteor.subscribe('notifications')]
   }
  });
  
  lib/router.js

  ኣከማች 11-1

  Added basic notifications collection.

  ማስታወቂያዎችን ማሳየት

  ////

  <template name="header">
   <header class="navbar">
    <div class="navbar-inner">
     <a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </a>
     <a class="brand" href="{{pathFor 'postsList'}}">Microscope</a>
     <div class="nav-collapse collapse">
      <ul class="nav">
       {{#if currentUser}}
        <li>
         <a href="{{pathFor 'postSubmit'}}">Submit Post</a>
        </li>
        <li class="dropdown">
         {{> notifications}}
        </li>
       {{/if}}
      </ul>
      <ul class="nav pull-right">
       <li>{{loginButtons}}</li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </header>
  </template>
  
  client/views/includes/header.html

  ////

  <template name="notifications">
   <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Notifications
    {{#if notificationCount}}
     <span class="badge badge-inverse">{{notificationCount}}</span>
    {{/if}}
    <b class="caret"></b>
   </a>
   <ul class="notification dropdown-menu">
    {{#if notificationCount}}
     {{#each notifications}}
      {{> notification}}
     {{/each}}
    {{else}}
     <li><span>No Notifications</span></li>
    {{/if}}
   </ul>
  </template>
  
  <template name="notification">
   <li>
    <a href="{{notificationPostPath}}">
     <strong>{{commenterName}}</strong> commented on your post
    </a>
   </li>
  </template>
  
  client/views/notifications/notifications.html

  ////

  ////

  Template.notifications.helpers({
   notifications: function() {
    return Notifications.find({userId: Meteor.userId(), read: false});
   },
   notificationCount: function(){
    return Notifications.find({userId: Meteor.userId(), read: false}).count();
   }
  });
  
  Template.notification.helpers({
   notificationPostPath: function() {
    return Router.routes.postPage.path({_id: this.postId});
   }
  })
  
  Template.notification.events({
   'click a': function() {
    Notifications.update(this._id, {$set: {read: true}});
   }
  })
  
  client/views/notifications/notifications.js

  ኣከማች 11-2

  Display notifications in the header.

  ////

  ////

  Displaying notifications.
  Displaying notifications.

  የማስታወቂያዎችን መድረሻ መቆጣጠር

  ////

  ////

   Notifications.find().count();
  1
  
  Browser console

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Meteor.publish('notifications', function() {
   return Notifications.find({userId: this.userId});
  });
  
  server/publications.js

  ኣከማች 11-3

  Only sync notifications that are relevant to the user.

  ////

   Notifications.find().count();
  1
  
  Browser console (user 1)
   Notifications.find().count();
  0
  
  Browser console (user 2)

  ////

  ////