መስፈር

12

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ስለሚትዩር ደንበኝነቶች በበለጠ ይማሩ እናም እንዴት በነሱ ውሂብን መቆጣጠር እንደሚችሉ ይወቁ።
 • ይማያልቅ መስፈርን ይተግብሩ።
 • የ`iron-router-progress` ጥቅልን በመጠቀም iOS-ዓይነት የግስገሳ ኣሞሌ ይተግብሩ።
 • ወደ እትም ገጾች በቀጥተኛ የሚወስዱን ኣገናኞችን ልዩ ደንበኝነትን በመፍጠር ይስሩዋቸው።
 • ////

  ////

  ////

  ////

  እትሞችን ይጨምሩ

  ////

  // Fixture data 
  if (Posts.find().count() === 0) {
  
   //...
  
   Posts.insert({
    title: 'The Meteor Book',
    userId: tom._id,
    author: tom.profile.name,
    url: 'http://themeteorbook.com',
    submitted: now - 12 * 3600 * 1000,
    commentsCount: 0
   });
  
   for (var i = 0; i < 10; i++) {
    Posts.insert({
     title: 'Test post #' + i,
     author: sacha.profile.name,
     userId: sacha._id,
     url: 'http://google.com/?q=test-' + i,
     submitted: now - i * 3600 * 1000,
     commentsCount: 0
    });
   }
  }
  
  server/fixtures.js

  ////

  Displaying dummy data.
  Displaying dummy data.

  ኣከማች 12-1

  Added enough posts that pagination is necessary.

  የማያበቃ መስፈር

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   waitOn: function() { 
    return [Meteor.subscribe('notifications')]
   }
  });
  
  lib/router.js

  ////

  Router.map(function() {
   //...
  
   this.route('postsList', {
    path: '/:postsLimit?'
   });
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  Router.map(function() {
   //..
  
   this.route('postsList', {
    path: '/:postsLimit?',
    waitOn: function() {
     var postsLimit = parseInt(this.params.postsLimit) || 5; 
     return Meteor.subscribe('posts', {sort: {submitted: -1}, limit: postsLimit});
    }
   });
  });
  
  lib/router.js

  ////

  Meteor.publish('posts', function(options) {
   return Posts.find({}, options);
  });
  
  Meteor.publish('comments', function(postId) {
   return Comments.find({postId: postId});
  });
  
  Meteor.publish('notifications', function() {
   return Notifications.find({userId: this.userId});
  });
  
  server/publications.js

  ግቤቶች ማቀበል

  ////

  ////

  ////

  ////

  Meteor.publish('posts', function(sort, limit) {
   return Posts.find({}, {sort: sort, limit: limit});
  });
  

  ////

  ////

  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {
    path: '/:postsLimit?',
    waitOn: function() {
     var limit = parseInt(this.params.postsLimit) || 5; 
     return Meteor.subscribe('posts', {sort: {submitted: -1}, limit: limit});
    },
    data: function() {
     var limit = parseInt(this.params.postsLimit) || 5; 
     return {
      posts: Posts.find({}, {sort: {submitted: -1}, limit: limit})
     };
    }
   });
  
   //..
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   waitOn: function() { 
    return [Meteor.subscribe('notifications')]
   }
  });
  
  Router.map(function() {
   //...
  
   this.route('postsList', {
    path: '/:postsLimit?',
    waitOn: function() {
     var limit = parseInt(this.params.postsLimit) || 5; 
     return Meteor.subscribe('posts', {sort: {submitted: -1}, limit: limit});
    },
    data: function() {
     var limit = parseInt(this.params.postsLimit) || 5; 
     return {
      posts: Posts.find({}, {sort: {submitted: -1}, limit: limit})
     };
    }
   });
  });
  
  lib/router.js

  ኣከማች 12-2

  Augmented the postsList route to take a limit.

  ////

  Controlling the number of posts on the homepage.
  Controlling the number of posts on the homepage.

  ገልጾች ለምን ኣይሆኑም?

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  የመንገድ መፈለጊያ መቆጣጠሪያ መፍጠር

  ////

  ////

  PostsListController = RouteController.extend({
   template: 'postsList',
   increment: 5, 
   limit: function() { 
    return parseInt(this.params.postsLimit) || this.increment; 
   },
   findOptions: function() {
    return {sort: {submitted: -1}, limit: this.limit()};
   },
   waitOn: function() {
    return Meteor.subscribe('posts', this.findOptions());
   },
   data: function() {
    return {posts: Posts.find({}, this.findOptions())};
   }
  });
  
  Router.map(function() {
   //...
  
   this.route('postsList', {
    path: '/:postsLimit?',
    controller: PostsListController
   });
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  ////

  ኣከማች 12-3

  Refactored postsLists route into a RouteController.

  “ተጨማሪ ጫን” ማገናኛ መጨመር

  ////

  ////

  ////

  PostsListController = RouteController.extend({
   template: 'postsList',
   increment: 5, 
   limit: function() { 
    return parseInt(this.params.postsLimit) || this.increment; 
   },
   findOptions: function() {
    return {sort: {submitted: -1}, limit: this.limit()};
   },
   waitOn: function() {
    return Meteor.subscribe('posts', this.findOptions());
   },
   posts: function() {
    return Posts.find({}, this.findOptions());
   },
   data: function() {
    var hasMore = this.posts().fetch().length === this.limit();
    var nextPath = this.route.path({postsLimit: this.limit() + this.increment});
    return {
     posts: this.posts(),
     nextPath: hasMore ? nextPath : null
    };
   }
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  <template name="postsList">
   <div class="posts">
    {{#each posts}}
     {{> postItem}}
    {{/each}}
  
    {{#if nextPath}}
     <a class="load-more" href="{{nextPath}}">Load more</a>
    {{/if}}
   </div>
  </template>
  
  client/views/posts/posts_list.html

  ////

  The “load more” button.
  The “load more” button.

  ኣከማች 12-4

  Added nextPath() to the controller and use it to step thr…

  ብዛት ወይስ እርዝመት

  ////

  የተሻለ የግስገሳ ኣሞሌ

  ////

  ////

  ////

  mrt add iron-router-progress
  
  bash console

  ////

  ////

  Router.map(function() {
  
   //...
  
   this.route('postSubmit', {
    path: '/submit',
    disableProgress: true
   });
  });
  
  lib/router.js

  ኣከማች 12-5

  Use the iron-router-progress package to make pagination n…

  ማንኛውንም እትም ማግኘት

  ////

  An empty template.
  An empty template.

  ////

  ////

  ////

  Meteor.publish('posts', function(options) {
   return Posts.find({}, options);
  });
  
  Meteor.publish('singlePost', function(id) {
   return id && Posts.find(id);
  });
  
  server/publications.js

  ////

  Router.map(function() {
  
   //...
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    waitOn: function() {
     return [
      Meteor.subscribe('singlePost', this.params._id),
      Meteor.subscribe('comments', this.params._id)
     ];
    },
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  
   this.route('postEdit', {
    path: '/posts/:_id/edit',
    waitOn: function() { 
     return Meteor.subscribe('singlePost', this.params._id);
    },
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }  
   });
  
   /...
  
  });
  
  lib/router.js

  ኣከማች 12-6

  Use a single post subscription to ensure that we can alwa…

  ////