ቅጽበታዊነት

የጎን ኣሞሌ 6.5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ስለሚትዩር ቅጽበታዊ ኮድ ይጥገኝነት ሥርዓት ይማሩ።
 • ዓላማውን ይረዱ እንዲሁም እንዴት ኮድን ኣብራሪ(declarative) እምደሚያረግ ይረዱ።
 • ቅጽበታዊ ውሂብን የሚጠቀም የላቀ ኮድ መጠቀምን ይማሩ።
 • ////

  ////

  ////

  ////

  Posts.find().observe({
   added: function(post) {
    // when 'added' callback fires, add HTML element
    $('ul').append('<li id="' + post._id + '">' + post.title + '</li>');
   },
   changed: function(post) {
    // when 'changed' callback fires, modify HTML element's text
    $('ul li#' + post._id).text(post.title);
   },
   removed: function(post) {
    // when 'removed' callback fires, remove HTML element
    $('ul li#' + post._id).remove();
   }
  });
  

  ////

  observe()ን መቼ ነው መጠቀም ያለብን?

  ////

  ////

  ኣብራሪ ኣኮሄድ

  ////

  ////

  ////

  <template name="postsList">
   <ul>
    {{#each posts}}
     <li>{{title}}</li>
    {{/each}}
   </ul>
  </template>
  

  ////

  Template.postsList.helpers({
   posts: function() {
    return Posts.find();
   }
  });
  

  ////

  የሚትዩር ጥገኝነት መቆጣጠሪያ፡ ኮምፒውቴሽንስ

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ኮምፒውቴሽን ማሰናዳት

  ////

  Deps.autorun(function() {
   console.log('There are ' + Posts.find().count() + ' posts');
  });
  

  ////

  > Posts.insert({title: 'New Post'});
  There are 4 posts.
  

  ////