መንገድ ፍለጋ

5

የተተረጎመው መጠን

በዚህ ምዕራፍ:

 • ሰለሚትዩር መንገድ ፈለጋ ይማሩ።
 • ባለልዩ ዩኣርኤል (URL) የውይይት ገልጾችን ይፍጠሩ።
 • ወደ እነዚ ዩኣርኤሎችን እንዴት በትክክለኛው ማገናኛ እንደሚፈጥሩ ይማሩ።
 • ////

  ////

  ////

  “Iron Router” ጥቅልን መጨመር

  ////

  ////

  ////

  $ mrt add iron-router
  
  Terminal

  ////

  ////

  የመንገድ ኣፍላጊ መዝገበ ቃላት

  ////

  • ////
  • ////
  • ////
  • ////
  • ////
  • ////
  • ////
  • ////

  ////

  መንገድ መፈለግ፤ ዩኣርኤሎችን ከቅንብር ደንቦች ጋር ማጣመር

  ////

  ////

  ////

  Layouts and templates.
  Layouts and templates.

  ////

  ////

  <head>
   <title>Microscope</title>
  </head>
  
  client/main.html

  ////

  <template name="layout">
   <div class="container">
   <header class="navbar">
    <div class="navbar-inner">
     <a class="brand" href="/">Microscope</a>
    </div>
   </header>
   <div id="main" class="row-fluid">
    {{yield}}
   </div>
   </div>
  </template>
  
  client/views/application/layout.html

  ////

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout'
  });
  
  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  });
  
  lib/router.js

  ////

  /lib ኣቃፊ

  ////

  ////

  ስምያላቸው መንገድ መፈለጊያዎች

  ////

  ////

  ////

  ////

  <header class="navbar">
   <div class="navbar-inner">
    <a class="brand" href="{{pathFor 'postsList'}}">Microscope</a>
   </div>
  </header>
  
  //...
  
  client/views/application/layout.html

  ውሂብን መጠበቅ

  ////

  ////

  ////

  Router.configure({
   layoutTemplate: 'layout',
   loadingTemplate: 'loading',
   waitOn: function() { return Meteor.subscribe('posts'); }
  });
  
  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  });
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  <template name="loading">
   {{>spinner}}
  </template>
  
  client/views/includes/loading.html

  ////

  ኣከማች 5-2

  Wait on the post subscription.

  ቅፅበታውነትን በጨረፍታ

  ////

  ////

  ////

  ወደ ተወሰነ ተለጣፊ መንገድ መፈለግ

  ////

  ////

  ////

  <template name="postPage">
   {{> postItem}}
  </template>
  
  client/views/posts/post_page.html

  ////

  ////

  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id'
   });
  });
  
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ////

  ////

  The data context.
  The data context.

  ////

  Router.map(function() {
   this.route('postsList', {path: '/'});
  
   this.route('postPage', {
    path: '/posts/:_id',
    data: function() { return Posts.findOne(this.params._id); }
   });
  });
  
  
  lib/router.js

  ////

  ////

  ስለውሂብ ኣግባብ በተጨማሪ

  ////

  ////

  {{#each widgets}}
   {{> widgetItem}}
  {{/each}}
  

  ////

  {{#with myWidget}}
   {{> widgetPage}}
  {{/with}}
  

  ////

  {{> widgetPage myWidget}}
  

  ተለዋዋጭ ባለስም የመንገድ መፈለጊያ ረጂ ኣጠቃቀም

  ////

  ////

  <template name="postItem">
   <div class="post">
    <div class="post-content">
     <h3><a href="{{url}}">{{title}}</a><span>{{domain}}</span></h3>
    </div>
    <a href="{{pathFor 'postPage'}}" class="discuss btn">Discuss</a>
   </div>
  </template>
  
  client/views/posts/post_item.html

  ኣከማች 5-3

  Routing to a single post page.

  ////

  ////

  ////

  ////

  ////

  A single post page.
  A single post page.

  ኤችቲኤምኤል5 ፑሽእስቴት (HTML5 pushState)

  ////

  ////

  ////